TERMINAIS PRENSÁVEIS

TERMINAL MACHO NPT TMN

TERMINAL MACHO NPT TMN

Solicitar Orçamento
TERMINAL MACHO JIC - TMJ

TERMINAL MACHO JIC - TMJ

Solicitar Orçamento
TMT - TERMINAL MACHO MÉTRICO

TMT - TERMINAL MACHO MÉTRICO

Solicitar Orçamento
TMO - TERMINAL MACHO O´RING

TMO - TERMINAL MACHO O´RING

Solicitar Orçamento
TFJ - TERMINAL FEMEA JIC 37° RETO

TFJ - TERMINAL FEMEA JIC 37° RETO

Solicitar Orçamento
TFBB - TERMINAL FEMEA BOLEADO BSP RETO

TFBB - TERMINAL FEMEA BOLEADO BSP RETO

Solicitar Orçamento
TFJ90 - TERMINAL FEMEA JIC 37° 90°

TFJ90 - TERMINAL FEMEA JIC 37° 90°

Solicitar Orçamento
TFMB - TERMINAL FEMEA MÉTRICA BOLEADO RETO

TFMB - TERMINAL FEMEA MÉTRICA BOLEADO RETO

Solicitar Orçamento
TPL - TERMINAL PONTA LISA RETO

TPL - TERMINAL PONTA LISA RETO

Solicitar Orçamento
TFJ45 - TERMINAL FEMEA JIC 37°  45°

TFJ45 - TERMINAL FEMEA JIC 37° 45°

Solicitar Orçamento
TPL90 - TERMINAL PONTA LISA 90°

TPL90 - TERMINAL PONTA LISA 90°

Solicitar Orçamento
TFMB90 - TERMINAL FEMEA MÉTRICA BOLEADO 90°

TFMB90 - TERMINAL FEMEA MÉTRICA BOLEADO 90°

Solicitar Orçamento
TFBB90 - TERMINAL FEMEA BOLEADO BSP 90°

TFBB90 - TERMINAL FEMEA BOLEADO BSP 90°

Solicitar Orçamento
TFL - TERMINAL FLANGE RETO COD. 61

TFL - TERMINAL FLANGE RETO COD. 61

Solicitar Orçamento
TFL45 - TERMINAL FLANGE 45° COD. 61

TFL45 - TERMINAL FLANGE 45° COD. 61

Solicitar Orçamento
TFL90 - TERMINAL FLANGE 90° COD. 61

TFL90 - TERMINAL FLANGE 90° COD. 61

Solicitar Orçamento
TFL - TERMINAL FLANGE RETO COD. 62

TFL - TERMINAL FLANGE RETO COD. 62

Solicitar Orçamento
TFL45 - TERMINAL FLANGE 45 COD. 62

TFL45 - TERMINAL FLANGE 45 COD. 62

Solicitar Orçamento
TFL90 - TERMINAL FLANGE 90° COD. 62

TFL90 - TERMINAL FLANGE 90° COD. 62

Solicitar Orçamento
TFJ90L - TERMINAL FEMEA JIC 90° LONGO

TFJ90L - TERMINAL FEMEA JIC 90° LONGO

Solicitar Orçamento
CONJUNTO FLANGE BI-PARTIDO

CONJUNTO FLANGE BI-PARTIDO

Solicitar Orçamento
TERMINAL LAVA-JATO FEMEA M22

TERMINAL LAVA-JATO FEMEA M22

Solicitar Orçamento
TERMINAL LAVA-JATO PISTOLA K330

TERMINAL LAVA-JATO PISTOLA K330

Solicitar Orçamento
TERMINAL LAVA-JATO PISTOLA COPO

TERMINAL LAVA-JATO PISTOLA COPO

Solicitar Orçamento
TFSP  TERMINAL FEMEA SEDE PLANA RETO

TFSP TERMINAL FEMEA SEDE PLANA RETO

Solicitar Orçamento
TFSP  TERMINAL FEMEA SEDE PLANA 45°

TFSP TERMINAL FEMEA SEDE PLANA 45°

Solicitar Orçamento
TFSP  TERMINAL FEMEA SEDE PLANA 90°

TFSP TERMINAL FEMEA SEDE PLANA 90°

Solicitar Orçamento
TERMINAL DKO RETO

TERMINAL DKO RETO

Solicitar Orçamento